What´s up with the world tour?

You start at the bottom (hey, no one ever said becoming a global Metal God was easy), and will need to conquer each Tour Stop by winning over the crowd.

METCOINS! ”WHAT MONEY CAN’T BUY” CURRENCY

MetCoins can be spent in the Merch Room to get your hands on exclusive merchandise and concert tickets. We’ve got loads of killer shit in there! So… what are you waiting for?

“If you can’t eat it or f**k it, kill it”

– Peter Steele, Type O Negative

Checkout the merch room?
Ditt konto är för tillfället blockerat / begränsat.
Hej , vänligen gå till "Mitt konto" och slutför de markerade stegen för att låsa upp ditt konto. Detta är regler vi måste följa som del av vår licens. Vänligen notera att du måste slutföra dessa steg för att kunna spela samt för att kunna göra insättningar och uttag. Kontakta kundtjänsten om du har några frågor.